Blog

Varjenje SynchroPulse

SynchroPulse je nadgradnja klasičnega pulznega varjenja, ki prinaša vrsto prednosti pri MIG MAG varjenju. Od manjšega temperaturnega vnosa do lepšega izgleda vara, vse lahko dosežemo z ustrezno nastavitvijo SynchroPuls varjenja. 

Za razliko od prejšnje generacije je to funkcijo lažje nastaviti, saj se vse parametre nastavlja na enem mestu. Predvsem pri napravah TPSi 320, 400 in 500 je to še posebej pregledno, saj nam velik zaslon omogoča lažje in bolj pregledno nastavljanje. Pri funciji SynchroPulse glede na prednastavljen varilni tok nastavljamo delto podajanja žice, jakost baznega toka, frekvenco pulziranja in čas trajanja zgornjega toka. Da proces še bolj stabiliziramo lahko korigiramo dolžino obloka na zgornjem in baznem toku.

SynchroPulse nam podobno kot pulz pri varjenju TIG omogoča vrsto različnih možnosti:

  • V primeru visoke frekvence pulziranja lahko nekoliko pohitrimo varjenje, saj se talina vara bolje zlija zaradi nihanja žice in toka.
  • Upočasnimo varjenje v primeru zahtevnih oblik varjencev, kjer je pozicioniranje gorilnika oteženo.
  • Hitrejše in lažje varjenje vertikalnih zvarov.
  • Boljše kompenziranje reže pri prekrovnih zvarnih spojih.
  • Manjši vnos toplote v varjence ob ustrezni prevaritvi.
  • Na ta način lahko z ustrezno kombinacijo parametrov dosežemo zelo estetski zvar, ki je podoben kot zvar izdelan po postopku tig.

To je najbolj razvidno pri varjenju aluminija. Preden vključimo funkcijo SynchroPulse, nastavimo željeni varilni tok. Običajno je ta tok nekoliko višji, saj mu kasneje določimo čas trajanja, ki pa je pogosto 50 % enega pulza ali manj. Varilni izvor nam ob spremembi toka prilagodi hitrost podajanja žice in nam jo izpiše v meniju za nastavljanje parametrov SynchroPulza. Glede na to hitrost podajanja žice nastavljamo vse ostale parametre. S parametrom delta podajanja žice nastavimo spremembo v hitrosti žice v tistem trenutku ko varimo z nižjim tokom (večja kot je delta manjša je hitrost podajanja žice). V primeru varjenja črne pločevine je primerna nekje do 1/3 glavnega podajanja, redko je višja, saj v nasprotnem primeru lahko prihaja do brizganja. Pri varjenju Aluminija pa je lahko tudi višja. Z intermitenco nastavimo koliko časa znotraj enega pulza varimo z višjim tokom. Ta parameter lahko poljubno nastavljamo v celotnem območju odvisno od aplikacije. (npr. ko varimo nekaj zelo tankega nastavimo dokaj nizko intermitenco in visok varilni tok in na ta način dobimo kratke in intenzivne pulze ki v trenutku raztalijo material, nato pa se ohlaja dokler se ta cikel ne ponovi znova). Z nastavljanjem frekvence pulzirana lahko določamo kakšen bo izgled vara oziroma kako hitro bomo varili. Npr. Da varimo okroglo cev, kjer je oteženo pozicioniranje bo ta frekvenca nizka. Za začetek je najbolje začeti z delto podajanja cca. 1/3 hitrosti podajanja žice, intermitenco 50%, frekvenco cca. 1,6 Hz, potem pa parametre prilagodite glede na željene rezultate. Običajno je to funkcijo potrebno nastaviti in stestirati preden začnemo z varjenjem naših izdelkov.

varjenje Synchropuls


Varjenje aluminija

Funkcija SynchroPuls je najbolj uporabljena pri varjenju aluminija in v primerjavi z ostalimi materiali tudi najlažja za nastavljanje. Aluminijasta žica je v primerjavi z železno in CrNi žico mehkejša in zaradi tega lahko delto podajanja žice nastavljamo v širšem območju. Ker ima aluminij nizko temperaturo tališča se med posameznimi pulzi talina že ohladi in posledično dobimo zelo estetski var, ki je podoben izgledu vara izdelanega po postopku TIG. Pri varjenju kotnih varov je smiselno skrajšati spodnjo in zgornjo dolžine obloka. Glede na nastavljeno frekvenco pulziranja pa dosežemo različen izgled vara in različno hitrost varjenja. V primeru da si želimo čim manjši vnos energije npr. pri tanjših varjencih nastavimo intermitenco pod 50% in frekvenco pulziranja okrog 1-2 Hz. Funkcija SynchroPulse je zelo primerna za varjenje v vseh legah, saj lahko samo s spreminjanjem intermitence preidemo od vodoravnega do vertikalnega varjanja.

varjenje aluminija


Varjenje jekla

Pri varjenju jekel je ta funkcija nekoliko manj uporabljena, a vseeno prinaša vrsto uporabnih prednosti. V primeru da hočemo pohitriti varjenje, lahko nastavimo frekvenco pulziranja od 2-3 Hz , intermitenco pa nastavimo nad 70%, ter delto podajanja žice nekje do 30% glavnega podajanja žice. Proces stabiliziramo s korekcijo dolžine obloka na zgornji in spodnji strani. Na ta način dosežemo hkratno nihanje žice in obloka, kar nam pripomore k boljšemu zlivanju taline, nekoliko globljemu uvaru in posledično lahko varimo hitreje brez potreb po nihanju gorilnika. Pri visoki intermitenci in majhni delti podajanja je tudi utripanje in hrup obloka za varilca manj naporno. Ta funkcija je posebaj primerna tudi za varjenje prvega vara pri vertikalnem T-zvarnem spoju, saj je varjenje le tega poenostavljeno. V tem primeru nastavimo delto podajanja žice dokaj visoko za varjenje jekel (okrog 50% glavnega podajanja žice). Intermitenco nastavimo nižjo od 30%, varilni tok pa naj bo zato višji, kot bi bil v primeru klasičnega varjenja. Na zgornjem toku želimo nekoliko daljši oblok, da se nam talina lepše razlije, medtem ko na spodnjem toku vrednost prilagajamo po osebni želji. V tem primeru frekvenco pulziranja nastavimo okrog 1 Hz. Podobno velja za varjenje delov, kjer je pozicioniranje gorilnika oteženo, z nižjo frekvenco pulziranja na ta način imamo med posameznimi pulzi več časa za pozicioniranje gorilnika.

Varjenje jekla


Varjenje CrNi jekel

Pri CrNi jeklih je velik problem vnos toplote, saj nam ta povzroči deformacije varjencev. Funcija Synchropulse nam omogoča bolj kontroliran vnos energije v varjenec ter lepši izgled vara. Pri tanjših pločevinah nastavimo delto podajanja okrog 1/3 glavne hitrosti podajanja žice, intermitenco in frekvenco pa nastavljamo po lastni želji. Nižja kot je intermitenca manj časa bomo varili z višjim tokom in na ta način manj segrevali osnovni material. Lahko pa intermitenco nastavimo na 50% in delto podajanja pod 30%, s frekvenco pa reguliramo pogostost pulzov in na ta način lahko zaradi nihanja žice, toka in posledično taline hitreje varimo in manj segrejemo osnovni material.


Zgoraj navedene vrednosti so zgolj izhodiščne in se razlikujejo od primera do primera. Smiselno je da med preizkušanjem nastavitev SynchroPulse nastavljamo 1 parameter na enkrat, saj na ta način hitreje pridemo do željenega rezultata, saj npr. s spreminjanjem varilnega toka že spremenimo podajanje žice na katerega so vezane vse nastavitve SynchroPulse.

Varjenje in rezanje © 2017